Karin Boye

Karin Boye föddes den 26:e oktober 1900 i Göteborg. Hon var en känd poet, författare och översättare. Karin var familjens första barn (av tre). Hon växte upp i en borgerlig, modern, liberal familj och ansåg själv att uppväxten var mycket god. 1909 lämnade familjen Göteborg för Stockholm och ungefär samtidigt började Karin skriva dikter. Hon hade fina betyg och tog år 1920 studenten för att sedan studera till folkskollärarinna. Efter det studerade hon språk och litteraturhistoria vid Uppsala universitet och avslutade studierna med en magisterexamen vid Stockholms högskola 1928. Karin Boye gifte sig året efter avlagd examen med Leif Björk men 1932-33 började hon leva mer öppet med sin homo/bisexualitet och äktenskapet med Leif sprack ett par år senare. Under en tid då homosexualitet fortfarande ansågs vara ett brott, var det naturligtvis en kamp för Karin Boye att få vara sig själv. Många av hennes verk är präglade av detta.

Den 24:e april 1941 tog Karin livet av sig och hon hittades död på en kulle utanför Alingsås. Hennes sista månader i livet präglades av psykisk ohälsa och hon var i Alingsås för att hjälpa en svårt sjuk nära vän. Dessa sista mörka månader i livet var även hennes mest produktiva.

Karins käresta Margot Hanel hade följt med Karin hem från Tyskland efter nazisternas intåg och Karin kände nog ett stort ansvar i det. Karin hade även varit i Grekland en period före Hitlers anfall där och alla dessa tyngder blev till slut för mycket för henne, som efter att ha varit efterlyst i några dagar alltså hittades död – efter sex misslyckade självmordsförsök hade hon nu lyckats. En minnessten är upprättad där kroppen hittades och hon är begravd på Östra kyrkogården i Göteborg.

Livet och politiken

Karin Boye

Från uppväxten hade Karin Boye med sig en jämlik syn på könen och när hon kom ut i världen och fick känna av att denna bild var långt ifrån självklar så eldade det på en ilska som kom att forma hennes liv och verk. Att Karin själv kämpade för rätten till sin egen sexualitet präglade även det hennes turbulenta liv.

1925 blev hon medlem i Svenska Clartéförbundet, en socialistisk organisation utan partianknytning. I skrift blev hon med åren mer och mer ifrågasättande av normen. Hon engagerade sig på olika sätt politiskt/ideologiskt under hela sitt liv och kampen märks tydligt genom hennes livsverk. Hon anses än idag vara en stor feministisk förebild.

De mest kända verken

Karin Boyes mest kända verk är den dystopiska romanen “Kallocain”, som beskriver ett samhälle där människan är kontrollerad och övervakad, där allt så kallat avvikande beteende rapporteras och människan är indoktrinerad att tro att detta är det rätta – det är för allas säkerhet det sker.

“Ja visst gör det ont” är Karins mest kända dikt (“Ja visst gör det ont när knoppar brister.”). Dikten fanns med i diktsamlingen “För trädets skull” som kom ut 1935 och beskriver troligtvis Karins känslor kring svårigheten att få älska den man vill, öppet. Karins första diktsamling “Moln” kom ut 1922 och hennes första roman “Astarte” kom ut 1931.