Enid Blyton

Enid Mary Blyton var en brittisk författare av ungdomslitteratur som levde mellan 1897 och 1968. Hennes böcker har varit populära i hela Europa och totalt hann hon skriva över 600 böcker. Hennes första bok kom 1922 men det var på 1930-talet hon hade sitt stora genombrott med sina böcker för mindre barn. Enid Blyton är översatt till cirka 90 olika språk vilket gör henne till en av de mest översatta författare någonsin. Hennes böcker har sålts i cirka 630 miljoner exemplar runt om i världen.

Biografi

Enid Blyton föddes i augusti 1897 i East Dulwich, South London och blev den äldsta av tre barn. Hennes föräldrar var Thomas Carey Blyton och Theresa Mary. Hon hade en bra relation till sin far i unga år och han tog ofta med Enid på naturvandringar. Thomas Blyton hade själv ett stort intresse för konst, musik, litteratur och teater. Enids mor ställde sig inte positiv till allt Enid och hennes far gjorde tillsammans. När Enid var tretton år lämnade hennes far hennes mor för att leva ihop med en annan kvinna, något som påverkade Enid mycket negativt då hon inte hade en bra relation till sin mor. Enid närvarade inte på någon av sina föräldrars begravningar. Ett sätt som Enid hanterade situationen med sina föräldrars skilsmässa var att börja skriva, viket hon tyckte var ett bra sätt att få utlopp för det hon kände. Hon var duktig i skolan och var en duktig pianist, något hennes far hade hoppats på skulle bli hennes yrke. Men istället för att börja på musikhögskolan började Enid på Ipswich High School där hon utbildade sig till lärare. Hon bröt kontakten med sin mor och Enid undervisade i fem år efter avslutad utbildning. På sin fritid skrev hon böcker och hennes första publicerade bok var diktsamlingen Child Whispers från 1922. 1924 gifte sig Enid med H.A Pollock som hon skulle få två döttrar med. Hon fortsatte att skriva, främst barnböcker efter att hon 1926 blivit ansvarig för en barntidning i vilken hon publicerade mycket eget material och byggde sig ett rykte på det sättet. Hon blev en populär författare under 1930-talet då hon släppte ett flertal böcker i en serieföljd. 1943 gifte Enid om sig med en läkare vid namn Kenneth Fraser Darell Waters. Hennes exman hade blivit deprimerad och tog till alkoholen, något som gjorde att deras äktenskap till slut fallerade. Toppen på hennes karriär började med barnfiguren Noddy som närmast blev en landsplåga på 1940-talet och senare kom Fem-böckerna, Mysterie-böckerna, Hemliga sjuan-böckerna och Äventyrs-böckerna vilka blivit otroligt populära ungdomsböcker. Under sina sista år led Enid av demens och avled i London den 28 november 1968, 71 år gammal.

Författarskap och kritik

Ett flertal av Enids böcker har fått kritik för att ha ett föråldrat synsätt. Kritiken har kommit ifrån flera håll, bland annat från föräldrar, bibliotek och kritiker. Böckerna är präglade av 1950-talet och stereotyper om ras, klass och kön finns med i hennes verk. I moderna översättningar censureras idag en del av bland annat Fem-böckerna och Hemliga sjuan-böckerna. Uttrycken som bytts ut anklagas för att vara både rasistiska och sexistiska. Enids ungdomsböcker fortsätter att än idag vara populära och böckerna finns utgivna i Sverige av Wahlströms bokförlag och Rabén & Sjögren.