Dean R Koontz

Den amerikanske skräckförfattaren Dean R Koontz föddes den 9 juli 1945 i Everett, Pennsylvania. Däremot sedan länge boende i Kalifornien. Hans skräckromaner är genuina spänningsromaner som ofta har inslag av science fiction, teknologi, skräck och övernaturlighet. Koontz tillsammans med Stephen King är samtidens skräckmästare, de skriver i samma genre och vänder lockar ofta samma kategori läsare. Trots detta har det aldrig riktigt existerat någon konkurrens mellan dem två utan snarare så att bådas framgångar drivit fler läsare till skräckgenren.

Debuten

Han gifte sig med Gerda Cerra 1966 och debuterade som författare samma år. Romandebuten kom dock två år senare med science fiction-romanen Star Quest. Under det kommande årtiondet efter debuten så ägnade han sig mest åt science fiction och skrev oftast under psuedonymer som Leigh Nichols, Brian Coffey, Aaron Wolfe och Deanna Dwyer.Nyckeln till framgång var att skriva om vanliga människor. Det genombrottet kom i början av 1980-talet när han gick över till att skriva om vanliga, strävsamma, hederliga och ofta sympatiska människor. De drabbades ofta av oförklarliga, övermöktiga fienden som ofta hade inslag av övernaturlighet och var således omöjliga att överkomma. Avancerad teknologi, superhemliga tester, hemliga statliga myndigheter och känslolösa yrkesmördare är ofta förekommande inslag i hans böcker. I andra böcker kunde det vara en normal människa som drabbats av något ovanligt och komplicerat handikapp som då istället utvecklade övernaturliga förmågor för att fånga in, lemlästa och mörda människor.

Högteknologi

Det kunde även handla om en armé av, vad man tror, monster som terroriserade en stad. Men sedan visade det sig att det var vanliga människor som hade förvandlats på grund av att de ovetande utsatts för något gift från läckor hos något skumt, högteknologiskt företag i trakten. I några av böckerna är det okända djurarter som fått stå för skräcken. Koontz återkommer ofta till den amerikanska federala staten som övermäktig fiende till den vanlige medelklassamerikanen. Där kan det handla om hemliga myndigheter eller organisationer inom staten som varken presidenten, FBI eller CIA känner till. Han skriver både skräckromaner och monsterromaner, men med ambitionen att ge läsarna en godtagbar förklaring som ändå gör det lite verkligt.

Spänningsromaner

Under 1980- och 1990-talet lutade dessa förklaringar åt science fiction-hållet men in på 2000-talet har det blivit fler spänningsromaner där motståndarna är skurkarna. Ett av de teman som är återkommande i böckerna är en ovillkorlig kärlek mellan kvinna och man, och de är då ofta de goda huvudpersonerna i berättelsen. Koontz skiljer sig stort på ett plan jämfört med King, han skriver i princip aldrig om barn. Hundar däremot är ett favoritobjekt att ha med i sina böcker, då framförallt Golden retrivers. Han har skrivit några böcker under namnet Trixie Koontz, namnet på hans Golden retriever som dog 2007. Filmatiseringarna av Koontz böcker har inte varit lika framgångsrika som böckerna. Citat från Dean R Koontz:“En av de största gåvorna vi får från hundar är den ömhet de påkallar i oss.” “Fantasin är delvis en muskel. Och ju mer du använder det desto lättare blir det.”

Spänningsromaner