Dalai Lama

Dalai Lama, den andliga ledaren för Tibet, beskriver sig som en enkel buddhistisk munk. Han föddes den 6 juli 1935 i en lantbruksfamilj i en liten by i nordöstra Tibet. När han var två år erkändes han som en reinkarnation av den föregående Dalai Laman.

Buddism och uppror

Hans helighet började sin monastiska utbildning vid sex års ålder. Läroplanen bestod av fem huvudämnen och fem mindre ämnen. Huvudämnena omfattade logik, bildkonst, sanskritgrammatik och medicin. Den största betoningen gavs till buddhistisk filosofi som i sin tur delades in i fem kategorier: Prajnaparamita, perfektion av visdom; Madhyamika, den mellersta vägens filosofi Vinaya, monastisk disciplin; Abidharma, metafysik; och Pramana, logik och epistemologi. De fem mindre ämnena var poesi, drama, astrologi, komposition och synonymer. 1950, efter Kinas invasion av Tibet, uppmanades hans helighet att anta full politisk makt. 1954 åkte han till Peking för att möta kinesiska ledare som Mao Zedong och Deng Xiaoping. 1959 efter en våldsam undertryckningen av det tibetanska upproret i Lhasa av kinesiska trupper, var Dalai Lama tvungen att fly. Sedan dess har han bott i exil i Indien.

Fredsinitiativ

I september 1987 presenterade Dalai Lama för den amerikanska kongressen i Washington en fredsplan för Tibet i fem steg. Det var ett första steg mot en fredlig lösning av den dåliga situationen i Tibet.

Planens punkter var:

  1. Transformation av hela Tibet till en zon av fred.
  2. Övergivande av Kinas befolkningsöverföringspolitik som hotar Tibetans existens som ett folk.
  3. Respekt för det tibetanska folks grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska friheter.
  4. Restaurering och skydd av Tibets naturmiljö och övergivande av Kinas användning av Tibet för produktion av kärnvapen och dumpning av kärnavfall.
  5. Inledande av allvarliga förhandlingar om Tibets framtida status och om relationerna mellan de tibetanska och kinesiska folken.

1989 tilldelades Dalai Lama Nobels fredspris för att han konsekvent har motsatt sig våld i den hårda kampen för frihet åt Tibet som 1950 invaderades av Kina.

Författaren Dalai Lama

Dalai Lama har även delat sina visdomsord och filosofier en flertalet böcker. Glädje – konsten att finna lycka i en osäker tid, är en bok han skrivit tillsammans med en annan stor andlig ledare, Desmond Tutu. I boken konstaterar dem att alla kan vara lyckliga och alla kan känna glädje, det handlar bara om att veta hur man gör. 2015 möttes vännerna Dalai Lama och Desmond Tutu för ett samtal om glädje. De är båda kända för att vara två av vår nutida världs mest inspirerande glädjespridare. Båda två har också tilldelats Nobels fredspris och är såväl stora spirituella ledare som moraliska ledare. Boken Glädje kan ses som en inspirationskälla till att finna glädje och att även dra lärdom av dem. Både Desmond Tutu och Dalai Lama har prövats av stora personliga motgångar, och i boken delar de med sig av sina kamper. De är överrens om att om man ska kunna känna riktig glädje så måste man också kunna bringa glädje åt andra. Andra böcker med liknande inspiration är “Lycka! En handbok i konsten att leva” och “Om livet och döden”.

Fredsinitiativ